Sản phẩm được đổi khi:

  • Giao sai chủng loại,  mẫu mã hoặc thiếu các bộ phận của đèn mà quý khách đã đặt.
  • Hàng hóa bị tróc sơn, bể vỡ.
  • Hàng hóa đang trong giai đoạn bảo hành bị lỗi kỹ thuật.

 

Trả lại tiền cho khách hàng:

  • Không còn hàng trong kho để đổi.

 

Không chấp nhận việc đổi trả hàng khi:

  • Đổi chủng loại, mẫu mã khác nhưng không thông báo cho Công ty khi hàng hóa đã được gửi đi.
  • Bao bì bị rách, sản phẩm bị vỡ.
  • Khách hàng đã ký nhận trong đơn hàng nhưng không có phản hồi về tình trạng hàng hóa.

 

Lưu ý:

  • Quy trình xử lý thủ tục đổi hoặc trả hàng được thực hiện trong vòng hai (02) ngày tính từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ Khách hàng.
  • Việc đổi hàng, sửa chữa sẽ được thực hiện theo đúng quy định của nhà cung cấp.